• deutsch
  • english

Doe-het-zelf bij Affiliate Marketing: privé-netwerken

In 2013 treden de grote ‘Public Affiliate’-netwerken toe tot de gevestigde orde en bouwen ze verder aan marktconsolidatie. Internetgigant Google slaagde er met zijn nieuwe Affiliate-netwerk niet in om voet aan de grond te krijgen in deze zeer competitieve markt en besloot het project dit jaar stop te zetten. Intussen werken grote adverteerders ook aan Private Affiliate-netwerken. Wat gebeurt er allemaal en wat is verstandig? Een paar voors en tegens voor private networks...

Leiden ‘Private Networks’ automatisch tot een hogere exclusiviteit?

Leiden ‘Private Networks’ automatisch tot een hogere exclusiviteit?

Recente ontwikkelingen zijn dat sommige netwerken steeds meer nieuwe features en prijsmodellen creëren. Dit moet ertoe leiden dat adverteerders kunnen kiezen voor het netwerk dat het beste bij hen past. Maar voor adverteerders blijkt het steeds moeilijker om een netwerk te kiezen, omdat de Partner Portfolio’s steeds minder goed van elkaar te onderscheiden zijn. Ook de kosten-baten-discussie wordt veel vaker gevoerd. Zelfs op de netwerkpagina’s.

Maar een kostenbesparing is niet de enige succesfactor. Steeds meer adverteerders zoeken een directe connectie met hun partners. Ook Internet World Business wijdt in hun uitgave van 13/2013 – getiteld ‘In kleine kring’ ('Im kleinen Kreis') –aandacht aan deze kwestie en onderzocht het idee van ‘Private Networks’.

In het artikel wordt onder een ‘Private Network’ het privé-netwerk van een adverteerder verstaan waar alleen een bepaalde groep Affiliate Partners toegang tot hebben. Bij een public network is het samenwerkingsverband aanvankelijk open voor alle Affiliate Partners. Sommige bedrijven zijn echter niet gebaat bij het deelnemen aan een programma in een publiek-netwerk. Het IWB-artikel toont de voor- en nadelen van het gebruik van privé-netwerken. Sommige uitspraken vereisen wel enige toelichting daarom hieronder een korte opsomming.

Argumenten voor ‘Private Networks’:

“De netwerkvergoeding van de provider valt weg of vermindert zich.”

Deze verklaring is ‘in de basis’ correct. Maar voorop staat dat de 30% netwerkvergoeding niet ‘in steen is gebeiteld’. Vooral bij een lange termijn samenwerking kan hierover onderhandeld worden. De overname van partners uit een Publiek Affiliate-netwerk naar een private samenwerking dient in elk geval van tevoren met het netwerk overeengekomen te worden, aangezien de implementatie niet eenvoudig is.

"De besparingen op netwerkkosten kunnen worden geïnvesteerd bij de grootste uitgevers als een extra stimulans."

Ook deze uitspraak klopt. Er moet echter vanaf de start van een samenwerking continu onderzocht worden of er geen andere maatregelen mogelijk zijn die de uitgevers beter ondersteunen. Bijvoorbeeld acties voor eindgebruikers of de optimalisatie van product- en landingspagina's.

"De gegevens van de uitgever en de adverteerder blijven binnenskamers en kunnen niet door derden worden geanalyseerd (als het netwerk ‘in-house’ ontwikkeld wordt)."

Het private network wordt pas echt interessant als er aansprekende analyse-mogelijkheden zijn. Ook wat betreft het gebruiksgemak (interfaces, etc.) moet het private network meer waarde bieden in vergelijking met het publieke-netwerk. Dit betekent meestal dat de oplossing "in-house" ontwikkeld zou moeten worden.

"Het contact tussen adverteerders en uitgevers is persoonlijker en intensiever, waardoor de kans op fraude afneemt."

Dit klopt, aangezien het contact tussen toppartners en adverteerders over het algemeen zeer nauw is, waardoor het frauderisico wordt geminimaliseerd. Maar het verschilt niet weinig van de public networks waarin het dankzij de vele bewaakte programma’s heel eenvoudig is om frauduleuze filialen van het netwerk te verwijderen. Over het algemeen dienen adverteerders geen private network te bouwen zonder de ‘know-how’ van partnervalidatie.

Argumenten tegen ‘Private Networks’:

“In een public network profiteren vele uitgevers van het aanbod. In een private network moeten deze uitgevers één-voor-één aangetrokken worden.”

Ook bij public networks moet bij de integratie van een nieuwe partner goed beoordeeld worden of deze aan alle voorwaarden voldoet. Daarom selecteert QUISMA zowel bij private als bij public networks de partners onder zeer strenge voorwaarden.

"De technische en organisatorische inspanning voor de adverteerder is aanzienlijk hoger bij een privé-netwerk. Bij een public network is de provider zelf namelijk ook verantwoordelijk voor zaken als tracking en facturering. "

Dit is twijfelachtig. Ten eerste moet de tracking-integratie altijd goed worden gewaarborgd, ongeacht het netwerk. Ook verschilt technisch gezien een public network weinig van een private network (afgezien van de puur softwarematige oplossingen). Daarnaast zijn er zeer veel providers van private networks die de facturering voor hun rekening nemen.

"Public networks profiteren bij veel uitgevers van een groter vertrouwen, omdat ze bij de grote spelers kunnen rekenen op een technisch correcte behandeling."

Vertrouwen is belangrijk. Echter vaak belangrijker dan het vertrouwen zijn de beschikbare functies, zoals rapporten en interfaces en ook het gemak om informatie van meerdere campagnes uit één bron te verkrijgen. Vooral de betalingscycli kan men bij een private network zelf bepalen en instellen naar de wens van de adverteerder.

Zoals u kunt zien is het thema, zoals altijd bij Affiliate Marketing, zeer complex. In de loop der jaren heeft QUISMA zeer veel ervaring opgedaan op het gebied van private networks. Bijvoorbeeld als distributiepartner bij netwerken als ‘Vodafone Thuisverkoop’ of ‘E-Plus E-verkopers’. Deze zijn geprogrammeerd als complete distributiesystemen voor grote en kleine partners. De private networks die in het artikel worden besproken, zijn oplossingen waar goed over nagedacht moet worden.
Private networks kunnen overbodig zijn als partijen (zoals QUISMA) de mogelijkheid hebben om partners met de adverteerders te koppelen en de facturering te coördineren. Ook een nauwe samenwerking met de provider kan een manier zijn om de partners te selecteren op basis van de behoeften van de klant.

Beantwoord de volgende vragen om een optimale balans te bereiken:

• Is er al een Affiliate-programma en directe samenwerking?
• Wat is het technische kennisniveau binnen het bedrijf en is Affiliate-branchekennis aanwezig?
• Wat is de internationale business-strategie?
• Kunnen alle relevante advertentiemiddelen probleemloos aangemaakt worden?
• Is er technische capaciteit beschikbaar voor tracking en hosting?

Het gebruik van een private network is geen wondermiddel. De oplossing moet precies worden afgestemd op de verwachtingen, eisen en processen. Alleen door een strakke planning ontwikkel je de optimale Affiliate-strategie.

Bron: Kemper, Frank (24-05-2013). “Im kleinen Kreis: Private Networks bieten den Werbekunden Einsparpotenziale im Affiliate Marketing.” Internet World Business. In: Neue Mediengesellschaft mbH, Uitgave 13/2013Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)