• deutsch
  • english

Verrassende overeenkomsten: Da Vinci en conversie-optimalisatie

Iedereen zal het ermee eens zijn dat mooi webdesign noodzakelijk is om te zorgen dat een website in de smaak valt bij bezoekers. Zinvolle informatie, intuïtieve bediening en een aantrekkelijke structuur zijn aspecten die een grote rol spelen bij de optimalisatie van de conversie van een website. Wanneer de afzonderlijke elementen een harmonieuze combinatie vormen, ontstaat er een gebruikersvriendelijk beeld. Hierdoor kan met het bestaande verkeer een hoger conversiepercentage worden behaald. Tot zover de theorie.

Geïnspireerd op de natuur: de gulden snede van de conversie-optimalisatie

Geïnspireerd op de natuur: de gulden snede van de conversie-optimalisatie

Maar wat vinden mensen nu eigenlijk mooi en aantrekkelijk webdesign? Het gevoel wat geslaagd design is en gedachten over de esthetiek van dingen zijn er al veel langer dan vandaag. Waarneming is niet alleen subjectief: of je iets 'mooi' of 'niet mooi' vindt, wordt beïnvloed door een combinatie van tijdgeest, individuele smaak en bepaalde esthetische regels, die vaak uit klassieke ideeën voortkomen. Vooral de zogenoemde gulden snede is een bekende regel. Die staat voor een zeer specifieke verhouding van de proporties van 61,8% tegenover 38,2% (ongeveer 3:5).

Proporties volgens de gulden snede

Proporties volgens de gulden snede

Dit principe kan in de meest uiteenlopende disciplines worden toegepast. Het werd al gebruikt in de late Middeleeuwen en de Renaissance. Vooral in de filosofie, kunst, architectuur en biologie wordt dit fenomeen gebruikt en besproken. Ook kunstenaars als Raffael, Leonardo da Vinci en Albrecht Dürer maakten in hun beroemde werken gebruik van de gulden snede. Maar waarom wordt nu precies deze verhouding als mooi beschouwd? Dat komt vooral doordat veel dingen in de natuur deze verhouding ook volgen. Er bestaan geen perfecte symmetrieën, waardoor ons menselijke oog ook lichte asymmetrieën als natuurlijk en mooi beschouwt. Grafieken die rekening houden met de gulden snede, ogen daarom boeiend en aantrekkelijk. Tot de dag van vandaag heeft de gulden snede vanuit waarnemingspsychologisch oogpunt een bijzonder esthetisch effect, dat we harmonieus vinden. Niet alleen grote kunstenaars uit het verleden erkenden de bijzondere aantrekkingskracht van de gulden snede voor de waarnemer, ook nu zijn veel disciplines het eens over het doorgaans positieve effect. Wat kunnen we daaruit leren voor de optimalisatie van de conversie?

De relatief eenvoudige vormgevingsregel van de gulden snede is een mogelijkheid om een website aantrekkelijker te structureren, waardoor bezoekers er langer verblijven. Als een bezoeker de website in zijn geheel aantrekkelijk en mooi vindt, kan dat ook een positief effect hebben op de geëtaleerde producten. De interesse van de bezoeker wordt gewekt en de website wordt intuïtief begrepen. Verder kan rekening worden gehouden met de gulden snede bij het invoegen van afzonderlijke elementen, zoals navigatiekolommen en knoppen. Met doelgericht design kunt u foto's beter laten opvallen.

De website van Zalando illustreert dat afzonderlijke onderdelen van een website op basis van vormgevingsregels kunnen zijn opgebouwd. Bij de navigatiebalk worden de afzonderlijke punten bijvoorbeeld links onder elkaar geordend en is de balk iets breder. Zo wordt een harmonieuze compositie gecreëerd. Ook de teaser-foto stuurt onze blik langs de gulden snede. Zowel het model als de tekst worden op de voorgrond geplaatst en door hun positie als evenwichtig ervaren.

De website van Zalando: overzichtelijk in de verhouding 3:5

De website van Zalando: overzichtelijk in de verhouding 3:5

Ook op de productdetailsite van Zalando wordt met een lichte asymmetrie gespeeld. Hier wordt de indeling van de webpagina in de gulden snede gepresenteerd in plaats van afzonderlijke elementen. De voordelen voor de klant worden in het zichtbare gedeelte aan de linkerkant in een vak opgevoerd. Aan de rechterkant, die iets breder is, vallen de productfoto, de prijsaanduidingen en de call-to-action-knop het meest op.

Asymmetrie wordt ook door Zalando bewust toegepast

Asymmetrie wordt ook door Zalando bewust toegepast

Naast de website van Zalando is ook die van Nike een voorbeeld van geslaagde vormgeving in de gulden snede. Beide aspecten worden gecombineerd: zowel voor de rangschikking binnen de afzonderlijke structuurelementen als voor de samenstelling van de afzonderlijke elementen is gebruik gemaakt van de gulden snede. De tekst en de call-to-action-knoppen bevinden zich precies in die verhouding binnen de teaser. Hierdoor komt de teaser goed tot zijn recht. De vakkundig geplaatste foto van het product vormt samen met de suggesties voor nieuwe producten van Nike onder de teaser een mooie compositie. De informatie is duidelijk weergeven voor de gebruiker en de teaser zorgt voor het gewilde accent.

Ook Nike zet in op de gulden snede

Ook Nike zet in op de gulden snede

Zoals uit de voorbeelden blijkt, is er geen beste oplossing voor design volgens de gulden snede. Het is vooral belangrijk dat dit principe niet als doel op zich wordt gezien, maar als middel om de belangrijke elementen voor gebruikers op de webpagina te benadrukken en het geheel esthetisch weer te geven. Alleen op die manier is design in de gulden snede aantrekkelijk voor klanten en gaan ze eerder over tot een aankoop. Als u een website volgens dit principe wilt analyseren, zijn er verschillende tools waarmee de gulden snede eenvoudig kan worden omgezet voor dagelijkse vormgeving. Eén van die tools is de Golden Section-Tool van Atrise.

Op het gebied van conversie-optimalisatie biedt de gulden snede een interessante mogelijkheid om websites te verbeteren. Vooral voor het opstellen van testvarianten kan het een nuttige en veelbelovende oriëntatie bieden.Geef een reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met (*)