• deutsch
  • english

Nytt annonsformat i YouTube

TrueView är ett nytt annonsformat i YouTube som kan liknas med pre-rolls men med en avgörande skillnad: användaren får möjlighet att hoppa över annonsen. Med andra ord ger TrueView kontroll och val till användaren.

Nytt_annonsformat_i_YouTube

TrueView köps på auktionsbasis via Google AdWords. Till skillnad från vanliga pre-rolls som köps på CPM-basis (cost per thousand impressions) köps TrueView på CPV-basis (cost per view). En ”view”, eller visning, är i det här fallet en användare som har tittat på minst 30 sekunder av annonsen. Är annonsen kortare än 30 måste hela annonsen visas för att det ska räknas som en view. TrueView uppmuntrar annonsörer att göra videoklipp som användare på YouTube faktiskt vill se. Eftersom det ger användaren valmöjligheten att inte se på annonser som inte är intressanta bör relevansen och värdet per annonsvisning vara högre än för vanliga pre-rolls. Frågan är - hur mycket är en engagerad tittare värd?Kommentera

Obligatoriska fält är märkta (*)