• deutsch
  • english

Google Analytics v5: Multi-channel Funnels

Google lanserade nyligen en ny funktion för Google Analytics som de kallar ”Multi-channel Funnels”. Multi-channel Funnels ska hjälpa dig analysera hur de olika trafikkällorna samspelar med varandra, och hur dina besökare navigerar mellan olika trafikkällor för att slutligen konvertera.

Google Analytics Multi-channel funnel graph

Multi-channel funnels är en kraftfull ny typ av funktion som beräknar de interaktioner som skett de senaste trettio dagarna fram till att en konvertering skett. Genom att titta på hur olika trafikkällor som organiskt sök, köpt söktrafik, hänvisande webbplatser eller direkta besökare har använt sig av de olika källorna innan en konvertering skett, kan man enkelt påvisa och lättare analysera värdet av olika trafikkällor och hur de agerar ihop för att skapa sig en klarare bild över dina konverteringar.

Genom att analysera de olika trafikkällorna och när i köpcykeln en besökare gjort vad så får du större insikt i var du bör lägga fokus på att förbättra dina konverteringsmöjligheter. Har det organiska söket störst konverteringsprocent och varit den avslutande delen i en köpprocess? Har dina besökare som konverterat klickat på en sponsrad träff i början av köpcykeln och sedan konverterat som en direkt besökare? Vilka sökord använde dina besökare för att förfina sina sökningar och hittade dem det de ville tillräckligt snabbt? Potentialen i att analysera data som finns i multi-channel funnels är mycket stor, och gör att du kan ta insiktsfulla beslut om hur dina olika kampanjer driver konverteringar.Kommentera

Obligatoriska fält är märkta (*)