• deutsch
  • english

Google inför krypterat sök

En stor snackis under natten och dagen har varit att Google valt att SSL-kryptera sina inloggade besökare per default. En effekt av detta är att mätverktyg (som Google Analytics) inte kommer kunna spåra vilket nyckelord som används när man gör en sökning - om man är inloggad. Man redirectas helt sonika till en SSL-krypterad anslutning via https (tidigare http).

Google_infoer_krypterat_soek

Argumenten går som sådana att Google vill agera lite "good guy" i ämnet. Man vill värna om människors privatliv då man i inloggad miljö tar del av personliga sökningar, och att man därför inte skall dela med sig av det till tredjepart. Man har således valt att kryptera denna typ av information så den endast syns mellan Google, dig som användare och din browser när man är inloggad.

Upprörda röster gör slag i att sålänge det handlar om det "fria", organiska söket, så har Google inga problem att gömma denna typ av information för att försvåra arbetet för SEO:are. Så fort det handlar om pengar, då är det ingenting man väljer att göra, då kastar man värnandet om privatlivet åt sidan då man fortfarande kommer kunna få besöksdata på sökordsnivå genom AdWords. Funktionaliteten finns kvar att automatiskt importera datan genom att länka sina konton, precis som tidigare.

Hur ska då Google lösa frågan om att försöka värna om sina användares privatliv, samtidigt som man vill låta annonsörer få fortsatt information?

Jag personligen tycker Google väljer rätt mellanväg här, då man behöver få den typen av information som annonsör. Jag känner att kritiken är för kraftig genom att hävda bestämt att Google gör allt för att försvåra för de som arbetar med SEO (sökmotoroptimering), men när det handlar om att man får in pengar, ja då struntar man i privatlivet. Jag anser att man vill veta vad det man köpt gett för resultat som annonsör, oavsett om man använder AdWords inbyggda konverteringsmätning eller Google Analytics för att mäta sina mål och konverteringar. Jag känner således att det är en bra riktning Google tar, även om det kan påverka det mätbara resultatet i ett SEO-arbetet, då man försöker värna om det privata samtidigt som man behåller den information jag tycker man har rätt till som annonsör.

Någonting som är viktigt att komma ihåg innan man plockar fram sin högaffel är att detta kommer troligtvis endast påverka en väldigt liten del av ens besök då antalet inloggade sökningar som görs i Google är förhållandevis liten idag. Matt Cutts, ett stort ansikte utåt hos Google, pratar om att ett ensiffrigt antal i procent endast kommer påverkas, av alla de sökningar som görs i Google. Om det däremot kommer bli en ny standard att alla sökningar i framtiden görs via SSL-krypterade anslutningar och att man måste köpa Google Premium för att få ut denna typ av besöksdata ur ett organiskt träffresultat lämnar jag osagt...

Källor: SEL & Danny Sullivan

Googles officiella blogg

Google Analytics officiella blogg


Kommentarer inaktiverade.