• deutsch
  • english

Top Search Queries data uppdateras i Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools rapport "Top Search Queries" (eller Queries som den endast heter i Analytics) som visar din medelposition, har gjorts om i hur den räknas fram.

Top_Search_Queries_data_uppdateras_i_Google_Webmaster_Tools

Tidigare så har Google Webmaster Tools rapporterat siffror som många har tyckt känts konstiga vid en jämförelse när man gjort en manuell sökning på ett av de ord som de haft i sin rapport över "Top Search Queries". Ett sökord kan ha haft en medelposition på 7, men när man sedan gör en egen sökning så dyker den egna webbplatsen upp på plats 4.

Detta har att göra med hur man tidigare räknat på medelpositioner gentemot den ändring man nu har gjort, i hopp om att bättre reflektera vad man kan förvänta sig. Om man gjort en sökning på exempelvis "stekpannor", och drivit en webbsida som heter stekpannor.se, så säg att man har synts på plats 3, 8 och 12 vid en sökning på "stekpannor".

Säg sedan att en annan person också söker på ordet "stekpannor", så syns man på plats 5 och 7, då har man enligt Googles tidigare beräkning haft en medelposition på 7. I den nya beräkningen skulle man haft en medelposition på 4.

Skillnaden mellan dessa två beräkningar är att man vid tidigare beräkning tagit med alla visningar man synts på, på alla positioner, och sedan beräknat ett medelvärde utifrån detta. Med den nya uträkningsmetoden så tar endast de visningar med som innehaft högst position med i resultatet. Så med andra ord, för de två sökningarna på "stekpannor" som gjordes, så räknar man endast på medelvärdet för när man syntes på plats 3 på första sökningen, och plats 5 på andra sökningen. Så 3+5=8, som man sedan delar med 2, vilket ger nya medelvärdet 4.


Kommentarer inaktiverade.