• deutsch
  • english

Nya och återkommande besök i Google Analytics

Det finns många olika värden att titta på i Google Analytics. En måttstock för att kunna bedöma hur lojala sina besökare är, och hur stor del nya besökare man når ut till, är att titta på värdena "Nya besök" och "Återkommande besök". Men vad är egentligen skillnaden dem emellan?

Nya_och_aeterkommande_besoek_i_Google_Analytics

Det är lite som man misstänker när man först bara tittar på orden. Nya besök, i procent, är den andel av besök som skett till webbplatsen där det inte funnits en unik besökare-cookie (utma-kakan). Om Google Analytics sätter en ny kaka i din browser när du gör ditt besök, kommer du således räknas in i den Nya besökare-andelen. Om Google Analytics redan hittar en kaka är du således ett återkommande besök.

Kakan som identifierar dig som unik besökare, och om du varit på webbplatsen tidigare, ligger kvar i två år från det att den sätts, och den uppdateras vid varje nytt besök. Så om du inte rensar dina kakor och kommer tillbaka till en webbplats som använder Google Analytics, så vet Google Analytics om att du är en återkommande besökare eller att du hittat dit igen. Det är viktigt att veta om att om du rensat dina cookies så kommer Google Analytics på så sätt "tro" att du är en ny besökare, eftersom den inte hittade någon cookie i din browser.

Om du använder till exempel Mozilla Firefox och surfar in till vår webbplats, då kommer du registreras som en unik besökare. Öppnar du sedan upp Internet Explorer eller Google Chrome och surfar in till vår webbplats så kommer du även där registreras som en unik besökare. Varför då? Jo, det har med sättet Google Analytics samlar in data och hur browsers hanterar cookies. Eftersom en browser mot en annan inte delar cookies sinsemellan, så sätter Google Analytics unika cookies för varje browser som kommer till webbplatsen.

Så med detta i åtanke, försök att hålla er till en browser, så att vi som analyserar statistik i mätverktyg som exempelvis Google Analytics, får tillgång till mer träffsäker statistik 😉


Kommentarer inaktiverade.