• deutsch
  • english

Unika besökare i Google Analytics

Vi får ofta frågan om skillnaden på olika värden och dimensioner i Google Analytics. Frågor om vad de är, hur de ska tolkas och hur man använder dem på ett effektivt sätt.

Unika_besoekare_i_Google_Analytics

En av de vanligaste frågorna är antalet unika besökare, hur det beräknas och hur man ser vilka trafikkällor som drivit flest antal unika besökare.

Ponera att Lisa befinner sig på sin arbetsplats och det är lunch. Lisa är på jakt efter en sista minuten-resa, och söker på Google för att hitta lite olika alternativ. Hon hittar en webbplats som hon tycker verkar motsvara hennes sökfråga, och går in på webbplatsen via en sponsrad länk. Google Analytics registrerar besöket, attribuerar det som en ny unik besökare som påbörjar sitt första besök. Lisa klickar runt lite, sparar det som bokmärke och mailar även hem länken för att titta vidare hemma. Hon stänger sin dator vid arbetspassets slut, och datorns browser (internetläsare såsom Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Google Chrome) är inställd på att rensa alla cookies vid avslut.

Väl hemma klickar hon på länken, går in och tittar. Hon skickar länken till en kompis för råd, som även hon tittar på destinationen. Morgonen efter så bestämmer hon sig för att köpa resan, och går in via bokmärket hon har på sin arbetsdator och beställer resan. Då är min fråga: i scenariot ovan, hur många besökare skulle Google Analytics visa, och vilken trafikkälla skulle registrera köpet?

Dags för lite matematik! 🙂 Nej då. Eftersom Google Analytics inte kan se antalet unika besökare i faktiska personer, så använder den cookies för att bestämma om du är en unik besökare eller inte. En kaka (cookie) kan endast sättas per browser (internetläsare), och överförs inte mellan browsers även om du är en och samma person.

När du surfar in på en webbplats med Google Analytics, så kollar Analytics om det finns en kaka. Inte? Då skriver vi en ny, med ett nytt, unikt ID-nummer. Du är alltså en ny, unik besökare som gör ditt första besök. Finns det redan en kaka? Då vet Google Analytics att du är en återkommande besökare, då du varit här tidigare. Då är du en återkommande unik besökare, som gör ett återkommande besök.

Så i exemplet ovan, så skulle Google Analytics ha registrerat fyra unika besökare med fyra olika besök, där ett besök skedde från den sponsrade länken, och tre besök blir registrerade som direkt.

  • Lisa på sin arbetsdator, dag 1: Går till webbplatsen via sponsrad länk, kakorna rensas
  • Lisa är hemma, dag 1: "Ny besökare" eftersom det är en ny browser, en ny kaka behöver skrivas. Går via en länk i ett e-mail och blir registrerad som en direkt besökare.
  • Lisas kompis, dag 1: Tittar på länken Lisa skickade. Blir registrerad som en ny, unik besökare
  • Lisa, tillbaka på arbetet, dag 2: Går via bokmärket på sin arbetsdator. Eftersom datorn rensar cookies vid avslut, så behöver Google Analytics skriva en ny cookie, och Lisa blir registrerad som en ny, unik besökare.

Vi får alltså fyra olika unika besökare i Google Analytics, som gjort fyra besök, varav ett besök kom från en sponsrad länk och de tre uppföljande besök där man gått "direkt" till webbplatsen.

Då kommer vi till fråga två, vilken trafikkälla registrerar köpet? Eftersom Google Analytics alltid attribuerar den sista kampanjkällan/kampanjmediumet köpet, så skulle vi få ett unikt köp av en unik besökare från den direkta trafikkällan, trots att det var en sponsrad länk som "initierade" köpet.

Något som också är bra att veta om unika besökare, är att Google Analytics endast visar unika besökare en gång under ett valt tidsspann. En unik besökare kan alltså bara vara unik en gång under en vald tidsperiod.


Kommentarer inaktiverade.