• deutsch
  • english

AdWords har fått funktion för konkurrentanalys

Googles webbaserade annonsverktyg AdWords får nya funktioner lite titt som tätt. Vi har de senaste veckorna bland annat kunnat rapportera om det nya beteendet för ”fras”- och ”exakt”-matchade sökord, införandet av ökad transparens för kvalitetsresultat samt det nya annonstillägget mobilappstillägg.

Auction insights report

Den senaste i raden av nya funktioner kallas Auction insights report, som på svenska har döpts till rapporten Auktionsinformation - ett sätt att analysera dina konkurrenter. På sökordsnivå kan du få fram information om vilka andra annonsörer som är med och budar på samma typ av auktioner som du gör.

Via knappen Sökordinformation, som tidigare hette Visa söktermer, under fliken Sökord finns nu följande information att tillgå då man klickar på det nya alternativet Auctions Insights:

  • Visningsadressens domän - Den synliga webbadress som är en del av i deltagarens annons i auktionen. Den här kolumnen identifierar deltagaren i auktionen.
  • Visningsandel - Hur ofta en deltagare får en visning. Anges som en andel av de auktioner där även du är med och konkurrerar.
  • Genomsnittlig position - Den genomsnittliga positionen för deltagarens annonser när de får en visning (alla framgångsrika auktioner).
  • Överlappningsfrekvens - Anger hur ofta en annan deltagares annons får en visning när även din annons får en visning.
  • Frekvens position ovanför - När du och en annan deltagare får en visning i samma auktion anger detta hur ofta den andra deltagarens annons visas med en högre position på sidan jämfört med din annons.
  • Frekvens överst på sidan - När en deltagares annons får en visning anger detta hur ofta annonsen visas högst upp på sidan ovanför sökresultatet.

Som Google själva nämner: ”Informationen i rapporten är ett sammandrag av vad du kan se om du gör en sökning på Sök på Google med det här sökordet.” Tillsammans med de nya analysmöjligheterna innebär det nu alltså att du på ett smidigt sätt får tillgång till denna information direkt i AdWords istället.

Källa: Inside AdWords


Kommentarer inaktiverade.