• deutsch
  • english

Sök dominerar medieinvesteringarna i mobilen

Mobilreklam ökar mer än väntat, och vi har tidigare skrivit om hur reklaminvesteringarna i mobilen väntas öka med 80% 2012.

Soek-dominerar

En färsk analys från IRM visar att medieinvesteringarna i mobilen uppgick till 3,83 miljarder euro 2012, varav 991 miljoner euro i Europa. Vidare visar analysen att sökinvesteringarna står för en dominerande del av de totala medieinvesteringarna i mobilen, 62% globalt och 65% i Europa.

Att sökinvesteringarna i mobilen står för en majoritet av de mobila medieinvesteringarna kan bero på att Google snabbt anpassade sin annonsplattform för mobila enheter, och för att sökkampanjer som standard är inställda på att visas både för sökningar som utförs från datorer och för sökningar som utförs från mobila enheter.


Kommentarer inaktiverade.