• deutsch
  • english

Nyheter som kommer i Google Analytics

Google hade nyligen den årliga Google Analytics Summit i Mountain View, California, där representanter från hela världen deltog. Vid själva summiten, som vanligtvis är under stängda dörrar, valde Google i år att ha den öppen och dela med sig av alla stundande nyheter som kommer introduceras inom en snar framtid och löpande genom 2013.

Nyheter-som-kommer-i

Några av mina egna favoriter är:

  • CLV, Customer Lifetime Value
  • Cost Data Import
  • Custom dimensions and metrics
  • RFM (Recency, frequency & monetary value)

Det är lite oklart i läsandets stund exakt hur dessa rapporter kommer integreras och fungera med de övriga rapporterna i Google Analytics, men jag tycker att det är ett väldigt stort steg på vägen. I CLV-rapporten försöker man helt enkelt räkna ut hur en viss kundtyp kan komma spendera sina pengar på ditt företag i framtiden. Denna typ av rapport ska underlätta det för marknadsförare att estimera hur mycket det får kosta att driva nyförsäljning inom ett visst segment, något som kan komma bli ett oerhört kraftfullt verktyg till ett redan gediget analysverktyg.

Cost Data import tillåter dig att importera kostnadsdata från externa källor för att integreras med ditt Google Analytics. Detta ska rullas ut redan inom någon månad, vilket är någonting jag verkligen ser fram emot! Detta är något som efterfrågats, så jag ser ljust på möjligheten att kunna integrera flera datakällor till ditt Google Analytics-konto.

Custom dimensions and metrics öppnar upp ännu större möjligheter för anpassade lösningar! De kommer fungera precis som de dimensioner och värden som redan finns, men nu kan du alltså komma kunna att själv definiera exakt vad en dimension är och vad ett visst värde ska innehålla. Integrera detta med din CRM-lösning och du får oerhört kraftig analyspotential!

RFM-rapporterna, recency, frequency & monetary value, är en rapport som hjälper dig sätta ett värde på hur ofta och mycket dina kunder handlar och är värda för dig. Det kommer alltså underlätta att segmentera dina mest viktiga kunder, direkt i Google Analytics.

De nämner även "Universal Analytics" vilket är ett sätt att kunna integrera en Analytics-lösning över flera medium, alltså att man mäter över flera olika mobilenheter och desktoplösningar. Exakt hur detta kommer se ut i framtiden är svårt att säga, men jag tycker att de definitivt riktar in sig på rätt saker. Att kunna mäta besökare genom olika enheter är någonting som jag upplevt som väldigt eftertraktat, så vi får se hur Google kommer lyckas med sin egna lösning kring detta.

För att se alla nyheter, gå vidare till det officiella inlägget på Google Analytics-bloggen. Det är en spännande tid framöver för alla webbanalytiker som använder Google Analytics!


Kommentarer inaktiverade.