• deutsch
 • english

Skillnader i kvinnor och mäns beteende online

Shopping är traditionellt sett som kvinnornas domän; en kvinna kan se shopping både som ett sätt att slappna av och att umgås.  Män å andra sidan är mer motvilliga shoppare och är mer fokuserade när de väl handlar. Den traditionella bilden är att män handlar när de behöver något. Kvinnor tar längre tid på sig och kan se fönstershopping som ett nöje.

Det finns flera studier som visar att detta förs över även till vårt beteende online.

Några intressanta skillnader i kvinnor och mäns digitala beteende är:

 • Kvinnor startar inköp av julklappar tidigare och lägger mer tid på julklappsinköpen än män och handlar till fler mottagare.
 • Män föredrar rabattkuponger och kvinnor föredrar reor.
 • Kvinnor är mer benägna att tänka långsiktigt i sina inköp.  Män tänker på vad de har nytta av nu. Kanske är det därför kvinnor föredrar reor, där kan de surfa runt bland varor de tror de kan ha nytta av längre fram, som en klänning till nästa fest.

Något väldigt intressant är att man ser att män under 25 år har ett shoppingbeteende (både offline och online) som är mer likt kvinnornas. Det vill säga, man surfar runt mer innan man slutför sitt köp.
Den yngre generationen är vana vid ett stort informationsutbud och att eftersöka information för att göra ett så bra köp som möjligt är en naturlig del i köpprocessen. För e-handlare gör detta konsumentbeteende att det är extra viktigt att ha synlighet i alla delar av köpprocessen.

Köpprocessen

(Källor: siliconrepublic.com, shoppercentric.com)

Det finns också branschskillnader i hur kvinnor och män surfar, till exempel:

 • 62% av de europeiska männen använder en sökmotor för att göra research innan köp av teknik. Motsvarande siffra för kvinnor är 53%.
 • 44% av de europeiska kvinnorna gör research online vid köp av kläder & accessoarer. Av männen är det 37%.
 • Resebranschen har en jämn könsfördelning när det kommer till användandet av sökmotorer för att söka information innan ett köp. 68% av kvinnorna och 67% av männen i Europa söker efter information innan köp av resa.
  (Källa: Google)

Även vårt beteende när vi väl hamnar på en site för att slutföra ett köp skiljer sig beroende på kön, enligt Econsultancy:

 • Män har sämre tålamod. De har högre krav på användbarhet och att det ska gå att hitta produkten de söker - snabbt.
 • Män lägger inte lika stor vikt vid fraktkostnader eller returmöjligheter.
 • Män gör ett snabbare köpbesult om pris och produktbeskrivning överensstämmer med deras förväntningar. Även fast kvinnor har större benägenhet att impulsshoppa så ser man i många undersökningar att män vill slutföra sitt köp snabbare.

Om man har främst en kvinnlig eller manlig målgrupp bör man ha skillnader mellan kvinnor och mäns digitala beteende i åtanke i utformandet av sin sökstrategi och e-handel för att maximera sina resultat.


Kommentarer inaktiverade.