• deutsch
  • english

Google Tag Manager – Hur funkar det egentligen?

Det har nu gått en tid sedan lanseringen av Google Tag Manager. Verktyget banar ny väg för de som på egen hand vill lägga till, redigera, eller ta bort marknadsförings- och mätningsrelaterade taggar utan att ändra i källkoden för sidorna. Intresset har varit stort och frågorna många, vilket resulterat i att webinars nu finns tillgängliga på Googles webinar-sida.

Vanligtvis är arbetet med taggar ett tidskrävande arbete vilket kräver stor noggrannhet för att datainsamling och implementering skall utföras på rätt sätt. Google har en uppsjö gratis verktyg som dagligen underlättar för aktiva i branschen och med Google Tag Manager finns alla möjligheter att smidigt och enkelt kunna sköta arbetet utan inblandning av företagets expertis.

Google Tag Manager har tagits fram för att underlätta arbetet med hemsidor och är därför inte på kollisionskurs med vare sig Google Analytics, floodlight eller något annat vanligt förekommande verktyg du kanske redan använder. Google Tag Manager bör istället ses som ett komplement till dessa.

Google Analytics och Google Tag Manager
För att kombinera din vardagliga användning av Google Analytics med Google Tag Manager kan du via Google Analytics tag template skapa en tag. Du kan då använda den taggen för att implementera Google Analytics på hela din hemsida.

Var placerar jag ett Google Tag Manager script?
Precis som vid implementering av Google Analytics finns det en fördel med att placera ditt Google Tag Manager script tidigt på sidan. Dock bör man undvika att lägga detta i <head> taggen vilket kan resultera i svårigheter med vissa browsers. Google rekommenderar istället placering i <body> taggen för bästa tänkbara resultat. I vanlig ordning måste detta ligga med på alla sidor.

I ovan webinar täcks frågor kring:

•  Hur man kan använda Google Tag Manager
•  Tips för att komma igång
•  Enklare demonstration av hur man går till väga för att implementera spårningsscript

Den som är orolig för befintlig data vid övergång till Google Tag Manager kan ta ett djupt andetag och pusta ut. All data som redan insamlats bör sparas då insamlingen av data är densamma. Snarare kan Google Tag Manager beskrivas som ett sätt att placera ut och administrera taggar. Har man inte tidigare arbetat med denna typ av verktyg, eller helt enkelt vill känna till grunderna innan man kastar sig in i detta, finns matnyttig information i hjälpartikeln: Innan du börjar.


Kommentarer inaktiverade.