• deutsch
  • english

Product Listing Ads (PLA) och sök för surfplattor – möjligheter för 2013

En gemensam nämnare för alla som ägnar sig åt sökmarknadsföring, är att man söker så bra utväxling som möjligt på varje satsad krona. I början av året kom Adobe ut med en rapport som med all säkerhet påverkar företags sökmarknadsföringsinvesteringar för 2013.

Efter en djupgående analys av föregående års sista kvartal för den amerikanska marknaden, slår man fast att PLA (Product Listing Ads) och sökannonsering i surfplattor är de områden där annonsörerna får mest tillbaka på sin investering, detta innebär alltså stora intäktsmöjligheter. Orsakerna till detta är många, men huvudsakligen hänvisar man till differensen mellan CPC (cost per click) och konverteringsgraden, vilken i dessa fall är påtaglig. Studien är framtagen efter analys av två miljarder annonsvisningar i Adobes nätverk under Q4.

PLA - Product Listing Ads

Exempel på Product Listing Ads

Den bakomliggande studien för Adobes rapport, visar också att trafiken från smartphones och surfplattor ökat lavinartat. Detta medför allt större incitament för investeringar inom sökmarknadsföring på dessa plattformar.

Potential i siffror

För sökmarknadsföring anpassad till surfplattor, har man kunnat se mellan 16 - 30 % lägre CPC än vid traditionell sökmarknadsföring. I generella termer har detta inneburit uppemot 73 % högre ROI (return on investment) för de som inriktat sig på marknadsföring mot surfplattor, vilket talar sitt tydliga språk.

Att CTR (click through rate) är högre för PLA än för annan sökmarknadsföring anses vara en logisk följd av det utrymme och den kundanpassade utformning dessa annonser har. Dock rör det sig om circa 34 % högre CTR vilket är överraskande siffror. Det man dock har sett är att ordervärdet är något lägre, något Adobe tror har att göra med att de som triggas av dessa annonser oftare triggas av lägre priser. PLA finns inte i dagsläget inte i Sverige då det krävs att plattformen Google Merchant Centre görs tillgänglig först.

Sammanfattning

Adobe har kunnat visa stora fördelar med sökmarknadsföring mot surfplattor och med PLA. Jämfört med traditionella annonser har PLA högre CTR, konverteringsgrad, samt ROI. Kort sagt mindre utgifter och bättre avkastning.

Läs mer på Adobes Digital Marketing Blog


Kommentarer inaktiverade.