• deutsch
  • english

Google Analytics inför lokala valutor i e-handelsrapporter

För e-handlare som säljer varor online i flera olika länder och använder Google Analytics, kan det ha varit knepigt att behöva räkna om valutan om man vill använda sig av Google Analytics. Eftersom Google Analytics endast tittar på värdet i e-handelstransaktioner såsom det är rapporterat i den bakomliggande koden, kan varor sålda för $x rapporterats som en valuta, och varor sålda för £x som samma rent värdemässigt i Analytics. Detta gör att själva attribuering av de olika valutorna blir något skev, och man behöver således bearbeta datan antingen i efterhand, eller att man bearbetar den innan man skickar den till Analytics.

100 dollarsedel

Exempel:

Två transaktioner på $400 och £400 vardera blir rapporterat som "800" rent värde i Analytics, utan hänsyn till att det är en försäljning i dollar eller pund. Det du väljer i din profilinställning är oberoende av vad du har för egentlig valuta i en försäljning, utan är mer som ett hjälpmedel. Det spelar ingen roll om du väljer USD, GBP eller Yen, värdet kommer vara 800 oavsett vald valuta.

Problemet här är att Google Analytics tittar inte på någon växlingskurs eller liknande, utan rapporterar endast det råa värdet som finns registrerat i en transaktion. Rapporterar man till Analytics att denna transaktion är på totalt 400, så läser den det som 400 när den bearbetar informationen. Eftersom pund är värt mer än dollar, så är själva värdet för transaktionen i pund egentligen högre än vad Analytics registrerat, så det är därför man skulle behöva bearbeta denna data om man har stöd för flera lokala valutor om man vill ha allting registrerat i samma valuta i sina rapporter.

Valutaomvandling

Nu har Google lanserat stöd för valutaomvandling direkt i Google Analytics. Genom att lägga till en kodsnutt kan man välja att definiera vilken valuta man använder. Analytics använder sig sedan av samma valutakurs som Google Billing och baserar sig på den senaste växlingskursen dagen innan transaktionen genomfördes. Den kod som behövs läggas till ser ut såhär:

_gaq.push(['_set', ‘currencyCode’, ‘EUR’]);

Läs gärna mer om detta på Google Analytics officiella blogg.


Kommentarer inaktiverade.