• deutsch
  • english

Ändringshistorik införs i Google Analytics

Ponera följande scenario: Du loggar in i ditt Google Analytics-konto och uppmärksammar att den där profilen du alltid tittar i har försvunnit. Du börjar höra dig för, och ingen vet varför eller vem som tagit bort den. Du har ingen möjlighet att ta reda på vad som hänt, utan den är bara borta, och ingen vet riktigt varför.

Detsamma kan gälla mål som försvunnit, slutat fungera eller andra typer av ändringar i ditt Google Analytics-konto. Det är oftast bara personen i fråga som gjort ändringen som vet om att det är ändrat.

Google Analytics har stegvis börjat rulla ut en uppdatering med en ändringshistorik där denna typ av ändringar i ditt konto registreras, och av vilken användare. Detta kommer underlätta otroligt mycket vid felsökande, då man kan härleda vem som gjort ändringen och i viss mån vad som ändrats. Du hittar ändringshistoriken i toppnivån under "Administration".

Andringar google analytics

Perfekt! Tack, Google!


Kommentarer inaktiverade.