• deutsch
  • english

Nytt utseende på träfflistan på Google vid mobil sökning

Vid en sökning i morse upptäckte jag att Googles SERP (Search Engine Result Page) fått ett nytt utseende. Sökningen gjordes via en Galaxy Nexus i webbläsaren Chrome. Träffen till vänster är tagen från en sökning gjord på iPhone 4S i Safari där uppdateringen inte slagit igenom ännu. Än så länge verkar den nya looken bara vara tillgänglig i Chrome på Androidenheter.

Ändringarna, som är tydliga i exemplet nedan, är:

  • Destinations-URL är flyttad över titeln och är numera grå istället för grön.
  • Understrykningar i titel och platslänkar är borttagna.
  • Den mörkblå färgen i titel och platslänkar är utbytt mot en ljusare blå nyans.
  • Lång titel (där titel samt första beskrivningsraden slås ihop) syns även på mobilannonser.
  • Upp till fyra platslänkar synliga i annonsen.

Gammal och ny Google SERP vid mobil sökning

En märkbar konsekvens är att avsändaren blir ännu tydligare då URL ligger överst i annonsen. Detta är ju något som lyfts fram även i desktopannonser, där URL ibland ligger först på titelraden. En annan är att mobilannonserna till sin utformning blir mer och mer lika de som är skriva för desktop, med möjlighet till lång titel och flera platslänkar.¨

Uppdateringen gäller även den organiska träfflistan där URL flyttats upp över titel samt bytt färg och titeln har fått samma ljusblå nyans som annonserna.

Jag tycker att den uppdaterade träfflistan ger ett lättare intryck och är behagligare för ögat. Det är också positivt att annonsformatet i större utsträckning liknar de annonser som syns vid sökning på desktop. Nu återstår att se om och i så fall när denna uppdatering även slår igenom på desktop och tablet i alla webbläsare och alla operativsystem.


Kommentarer inaktiverade.