• deutsch
 • english

Google Analytics API:et uppdateras med fyrtio nya datapunkter

Google utvecklar ständigt deras analysverktyg Google Analytics. Nu senast kommer en uppdatering till API:et, med bl.a. stöd för fyrtio nya datapunkter som man kommer kunna använda i sina förfrågningar.

Google Analytics API:et uppdateras med fyrtio nya datapunkter

Den största skillnaden i denna uppdateringen är att man nu via API:et kan få fram rapportdata gällande sina appar, om man mäter dessa i Analytics. Här nedan finns en lista med de nya API-förfrågningarna som kan användas för appar vid frågor till API:et:

 • ga:appId
 • ga:appVersion
 • ga:appName
 • ga:appInstallerId
 • ga:landingScreenName
 • ga:screenDepth
 • ga:screenName
 • ga:exitScreenName
 • ga:timeOnScreen
 • ga:avgScreenviewDuration
 • ga:deviceCategory
 • ga:exceptionDescription
 • ga:exceptionsPerScreenview
 • ga:fatalExceptionsPerScreenview
 • ga:isTablet
 • ga:mobileDeviceMarketingName

Inom denna lista återfanns även två som jag tyckte var på tiden att API:et stödjer, vilket var: ga:isTablet samt ga:mobileDeviceMarketingName. Med hjälp av dessa går det att via API:et filtrera ut tablet-besök mot icke tablet-besök, vilket är en riktigt trevlig nyhet. Även ga:mobileDeviceMarketingName gör det lite enklare att få ut data

Utöver det ökade app-stödet så har ytterligare tre nyheter även kommit med. Du har nu stöd att via API:et att få rapportdata för lokala valutor, nya dimensioner för tid och datum samt nya trafikkällor.

Lokal valuta API-förfrågningar:

 • ga:currencyCode
 • ga:localItemRevenue
 • ga:localTransactionRevenue
 • ga:localTransactionShipping
 • ga:localTransactionTax

Nya dimensioner för tid och datum via API:et:

 • ga:dayOfWeekName
 • ga:dateHour
 • ga:isoWeek
 • ga:yearMonth
 • ga:yearWeek

Nya dimensioner för trafikkällor via API:et:

 • ga:fullReferrer
 • ga:sourceMedium

Detta gör att man enklare kan ställa mer tidsorienterade förfrågningar till Analytics, och på ett enklare sätt kunna gruppera datan på ett sätt som känns relevant för en själv. Exempelvis går det enkelt att få ut antal besök över dagarna i veckan per automatik, än att behöva sammanställa detta själv. Analytics gör nu detta åt dig! Och även vi utanför USA kommer nog bli glada över att få kunna använda ga:isoWeek.

Kul att se att Google fortsätter sin starka frammarsch på analysfronten med Google Analytics. Förhoppningsvis kommer vi i Sverige även kunna se uppdateringen kring avancerade segment, som jag tänkt skriva mer om när jag sett uppdateringen live i våra egna konton.


Kommentarer inaktiverade.