• deutsch
  • english

Nya möjligheter i Adwords med en mer flexibel beräkning av konverteringar.

Google meddelade i sin blogg i slutet av februari att de lanserat ett nytt och mer flexibelt sätt att räkna konverteringar i adwords. De menar att detta förbättrar möjligheterna för annonsörer att räkna konverteringar på det sätt som uppfyller annonsörens behov bäst.

 

Nya möjligheter i Adwords med en mer flexibel beräkning av konverteringar

Nya möjligheter i Adwords med en mer flexibel beräkning av konverteringar

Det är kolumnerna konvertering 1-per-klick och konvertering -flera -per -klick som har ersatts med nya alternativ.

Konverterande klick har ersatt konvertering 1-per-klick och anger antal klick som har lett till konvertering oavsett hur många konverteringar som skett. Till exempel om en besökare gör 3 köp efter att ha klickat på en annons räknas detta endast som 1 konverterande klick. Den hjälper alltså till att se hur många unika kunder man fått.

Konverteringar har ersatt konvertering flera-per-klick. Konverteringar kan ange totala antalet konverteringar vilket innebär att om en kund, som klickat på en annons, gör 2 konverteringar så räknas detta som 2 konverteringar d.v.s. det tas ingen hänsyn till att det är samma användare som bidragit med fler konverteringar. Här har annonsören dock möjlighet att själv välja hur varje typ av konvertering ska räknas beroende på om de mäter flera olika typer av konverteringar eller ej. Om man exempelvis mäter både konverteringar i form av nedladdade produktbeskrivningar samt försäljning av produkter kanske man vill att nedladdning av produktbeskrivningar ska räknas som unika konverteringar medan man vid försäljning av produkter vill mäta alla konverteringar.

Google visar följande bild i sin blogg för att tydliggöra hur den nya flexibla beräkningen kan fungera och hur detta framför allt kan hjälpa kunder som mäter både försäljning och andra typer av omvandlingar. Bilden visar en annonsör som vill beräkna varje försäljning av en produkt som konvertering men varje konvertering i form av nedladdning av dokument som endast en konvertering oavsett hur många konverteringar ett klick har lett till.

 

The control of how you count conversions

The control of how you count conversions

Själva inställningen av detta görs under fliken verktyg/konverteringar.

adwords konv inställning

 

För vissa annonsörer förändrar den nya, mer flexibla konverteringsberäkningen, inte så mycket medan det för andra som mäter flera typer av konverteringar således ger nya möjligheter att anpassa detta efter deras specifika önskemål.Kommentera

Obligatoriska fält är märkta (*)