• deutsch
  • english

Nya möjligheter med Google shoppingkampanjer

Nyligen skrev Google på sin nyhetsblogg att de släppt nya funktioner och möjligheter med Google shoppingkampanjer. Under 2013 introducerades PLA (product listing ads) där annonsörer kan synas i sökresultatet med bilder och namn på produkt, pris samt namnet på företaget. I februari 2014 kom en ny möjlighet för alla PLA-annonsörer att, istället för de traditionella PLA-kampanjerna, skapa så kallade Google shoppingkampanjer där det blev enklare att både skapa shoppingkampanjer men också att optimera och jobba med en mer avancerad budgivningsstrategi.

Product Listing Ads

Product Listing Ads

De nyheter Google nu presenterar i sin blogg är följande

Budsimulator

Med hjälp av budsimulatorn kan annonsörer nu estimera hur en förändring i bud skulle påverka antalet visningar, klick och kostnader. Detta är något som funnits i de traditionella sökkampanjerna i några år.

Budsimulator

Budsimulator

Möjligheter vid uppstart av shoppingkampanjer

Framöver så kommer Google ge fler möjligheter när man skapar en helt ny shoppingkampanj eller använder sin tidigare PLA kampanj som utgångspunkt vid skapandet av en ny kampanj.

Möjligheter till fler annonsgrupper för mer avancerade annonsörer

Annonsörer kommer framöver att kunna skapa flera annonsgrupper vilket kan vara av vikt för större e-handelsföretag med många olika produkter och produktområden.

Google meddelar även att under augusti 2014 kommer alla PLA kampanjer som inte uppgraderats till shoppingkampanjer att uppgraderas per automatik.

Sedan februari har vi uppdaterat många av de traditionella PLA kampanjerna till shoppingkampanjer och vi har uppskattat de nya förutsättningarna att bygga och optimera kampanjerna. Vi ser fram emot att testa de nya möjligheter som Google nu presenterat och se hur detta kan bidra till en fortsatt positiv utveckling. Konkurrensen i detta relativt nya format har ökat markant under våren vilket gör det ännu viktigare att använda alla de verktyg och möjligheter som släpps.Kommentera

Obligatoriska fält är märkta (*)