• deutsch
  • english

Universal Analytics ute ur Beta

Google Analytics ute ur Beta

Förra veckan meddelade Google att Universal Analytics nu är ute ur sitt Beta-stadie, och att alla funktioner nu blir tillgängliga för allmänheten. Tanken med Universal Analytics är att du ska kunna följa beteendet av dina besökare oavsett enhet och oavsett om det gäller online eller offline. (läs vidare…)


Google Analytics API:et uppdateras med fyrtio nya datapunkter

Google utvecklar ständigt deras analysverktyg Google Analytics. Nu senast kommer en uppdatering till API:et, med bl.a. stöd för fyrtio nya datapunkter som man kommer kunna använda i sina förfrågningar. (läs vidare…)


Google Analytics uppdateras med nya fält för profilfilter

Filter, eller profilfilter som vi kallar dem, har uppdaterats med en rad nya fält för att ytterligare kunna modifiera data innan de kommer in i ens profiler till Google Analytics. Nedan finns en lista över de senaste tilläggen: (läs vidare…)


Ändringshistorik införs i Google Analytics

Ponera följande scenario: Du loggar in i ditt Google Analytics-konto och uppmärksammar att den där profilen du alltid tittar i har försvunnit. Du börjar höra dig för, och ingen vet varför eller vem som tagit bort den. Du har ingen möjlighet att ta reda på vad som hänt, utan den är bara borta, och ingen vet riktigt varför. (läs vidare…)


Google Analytics inför lokala valutor i e-handelsrapporter

För e-handlare som säljer varor online i flera olika länder och använder Google Analytics, kan det ha varit knepigt att behöva räkna om valutan om man vill använda sig av Google Analytics. Eftersom Google Analytics endast tittar på värdet i e-handelstransaktioner såsom det är rapporterat i den bakomliggande koden, kan varor sålda för $x rapporterats som en valuta, och varor sålda för £x som samma rent värdemässigt i Analytics. Detta gör att själva attribuering av de olika valutorna blir något skev, och man behöver således bearbeta datan antingen i efterhand, eller att man bearbetar den innan man skickar den till Analytics. (läs vidare…)