• deutsch
  • english

Adım Adım Yakınlaşma: Atıflandırma Modelleri ve Affiliate Pazarlama

Bir süredir atıflandırma modelleri herkesin dilinde. Bu konu, özellikle satış ortaklığına dayanan affiliate pazarlama alanında, yayıncıların bu modele güvensizliğini gün yüzüne çıkaran tartışmalara sebep oluyor.

Adım adım yakınlaşma: Etkin bütçe kullanımı ve affiliate'lerin adilce değerlendirilmesi birbiriyle çelişmek zorunda değil

Adım adım yakınlaşma: Etkin bütçe kullanımı ve affiliate'lerin adilce değerlendirilmesi birbiriyle çelişmek zorunda değil

Yayıncıların bu konuda sıkça sorduğu sorulardan birisi şudur:

"Temas noktalarının sıralamasının bilinmesi, tekil kanalların daha adilce değerlendirilmesine ne derecede katkıda bulunabilir?"

Bu noktada genellikle şu iki farklı hedef birbiriyle karıştırılmaktadır:

1. Atıflandırma modelinin tekil kanalların bütçe etkinlik değerlendirilmesinde araç olarak kullanılması.
2. Tüketici yolculuğu bilgilerinin affiliateler'e daha adilce muamele edilmesi için kullanılması.

Varsayımsal bir tıklama zinciri örneği bu durumu daha net olarak gözler önüne serer:

Adım Adım Yakınlaşma: Atıflandırma Modelleri ve Affiliate Pazarlama

Bu zinciri, basit bir atıflandırma modeli, mesela dağıtım eşitliğini, kullanarak yorumladığımızda her kanalın dönüşüme % 25 oranında katkısı olur. Fakat bu durum prensip olarak farklı fiyatları olan kanallar için ne anlama gelir? SEA tıklama ücretlidir. SEO danışma da ücretlidir ve belirsiz durumlarda asıl affiliate komisyonunun %50'si iki ortak arasında bölüştürülür.

Yukarıda tanımlanan ilk hedef bazında böyle bir model elbette ki sadece somut bir düşünce olarak kalır. Bu düşünceyi bir dizi iş adımı takip eder.

Kanalların değer katkısını gözler önüne seren bireysel bir atıflandırma modelinin oluşturulması isteniyor. Böyle bir hedefi, ikinci hedefimize ulaşmak amacıyla da kullanabilmek için kanallara genel bir bakış açısından bakmayı bırakmak ve affiliate kanalını, ağlardan iş modeline ve yayıncılara ve gerekirse yayıncıların reklam alanlarına ve aktivitelerine kadar bölmek gereklidir. Bu da gereğinden fazla iş yaratmak anlamına gelebilir.

Sebep: Çoğu ortaklık programı "son çerez kazanır" prensibine göre ödeme yapar. Buna dayanarak, kanal temelli atıflandırma modelleri ve uygun bir tüketici yolculuğu analizi ile daha adil bir değerlendirme sağlayan çok yönlü uyarlamalar yapılabilir.

Bunu aşağıdaki varsayımsal örnek ile açıklayabiliriz:

1)
Önlem: Kanal dışından gelen son çerezleri daha düşük reklam performanslarıyla dengelemek
Açıklama: Son çerezi, SEA markası veya SEO markasından gelen yolculuklar, önceki affiliate temaslarına açılır ve bu temasların sağlanma koşulu (ya tümüyle ya da belirlenmiş sabit bir miktarda) azaltılır.

2)
Önlem: Alışveriş sepeti girişini değerlendirme noktası olarak belirlemek
Açıklama: Temas noktalarının reklam performanslarının değerlendirilmesinde, temasın, kullanıcı reklam verenin alışveriş sepetine ulaşmadan önce mi yoksa sonra mı meydana geldiği de göz önünde bulundurulur.

3)
Önlem: Alışveriş sepetine girişten önceki son temasa ücret ödemek
Açıklama: Eğer son tıklama alışveriş sepeti girişinden sonra meydana geldiyse, önceki temasa (eğer önceki temas varsa) kısmi bir ödeme yapılabilir.

4)
Önlem: Kupon ortaklarını, değer katkıları açısından analiz etmek
Açıklama: Ortakların, alışveriş sepeti bilgilerine dayanarak analiz edilmesi, gerçek reklam performasına dair bilgi verebilir.

5)
Önlem: Bireysel hediye çekleri vermek
Açıklama: Hediye çeki ortaklarına, performanslarına bağlı olarak hediye çekleri verilir. Alışveriş sepetine girişten sonra yüksek satın alma oranları olan ortaklar, daha yüksek azami alışveriş sepeti değerleri olan hediye çekleri alır.

6)
Önlem: Bonus ve Cashback ortaklarına reklam performanslarına göre ödeme yapmak
Açıklama: Bonus sistemleri, işlevleri dolayısıyla, son teması göstermek zorunda oldukları için (bonusun tamamını elde edebilmek için), bu temas da alışveriş sepeti girişinden sonraki duruma göre değerlendirilebilir. Eğer temas, alışveriş sepeti girişinden önce meydana geliyorsa, reklam performansı kabul edilebilir. Ama eğer temas alışveriş sepeti girişinden sonra oluşuyorsa, ortağın komisyonu, mesela net cashback ödemesi veya puan ödemesi ile sınırlandırılabilir. Ödemenin geri kalanı, olası ileriye dönük ortaklara gidebilir.

Bu örneklerin de gösterdiği gibi, atıflandırma modellerinin karmaşık koşulları, her zaman affiliate ortaklarının daha adilce, yani performansları doğrultusunda değerlendirilmelerine engel değildir. Ne var ki bu modellerin, önceden analiz etmeden ve sürekli olarak yeniden düzenlenmeden uygulanmaması gerekir.Yorum Yapın

Gerekli alanlar (*) ile işaretlenmişlerdir