• deutsch
  • english

Şaşırtıcı Ortak Noktalar: Da Vinci ve Dönüşüm Optimizasyonu

Bir konuda herhalde herkes hemfikir: Bir web sitesinin ziyaretçileri üzerinde iyi bir etki bırakabilmesi için, sitenin güzel bir tasarıma sahip olması gereklidir. Bir web sitesinin dönüşüm optimizasyonunda en önemli rolleri oynayan faktörler, kuşkusuz bilgilerin mantıklı bir şekilde işlenmesi, içgüdüsel kullanım ve çekici bir yapıdır. Bu elemanlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde bir araya getirilirse, kullanıcı dostu bir tablo ortaya çıkar ve mevcut trafik dönüşüm oranını yükseltebilir. Bunlar işin teorik yanı.

İlham kaynağı doğa: Dönüşüm optimizasyonunda altın oran

İlham kaynağı doğa: Dönüşüm optimizasyonunda altın oran

Peki ama neleri çekici ve güzel olarak algılarız? Bir tasarımın başarılı bir şekilde yapıldığı hissi ve güzel olan üstünde düşünmek, yeni yaratılan kavramlar değil. Algı tümüyle öznel değildir: Bir şeyi "güzel" veya "çirkin" olarak algılamak, zamanın ruhu ile kişisel zevklerin kombinasyonuna dayalıdır. Üstelik algı, belirli estetik kurallara bağlıdır ve bu kuralların kökeni genellikle çok eskilerde yatar. Özellikle altın oran olarak tanımlanan kural, tarihi eskilere dayanan kurallardan birisidir: Altın oran, 3:5 yani %61,8'e %38,2'lik bir oran demektir.

Altın orana göre düzenlenmiş bir orantı grafiği

Altın orana göre düzenlenmiş bir orantı grafiği

Bu prensibi, birçok farklı alanda görmek mümkündür: Orta Çağın sonunda ve Rönesans döneminde dahi uygulanmıştır. Özellikle felsefe, sanat, mimari ve biyoloji alanlarında kullanılmakta ve de tartışılmaktadır. Rafael, Leonardo da Vinci ve Albrecht Dürer gibi sanatçılar da ünlü eserlerinde altın orandan faydalanmışlardır. Peki ama neden bu orantı güzel olarak algılanıyor? Bunun en önemli sebebi, doğadaki birçok şeyin tam da bu orantıya sahip olması. Mükemmel simetri yoktur, bu yüzden insan hafif asimetrileri doğal ve çekici bulur. Altın orana uyan grafikler böylece ilginç ve çekici bir etki yaratır. Geçmişten günümüze altın oranın, algı psikolojisi açısından insana uyumlu gelen özel bir estetik etkisinin olduğuna inanılmıştır. Bu oranın izleyici üzerinde yarattığı etkinin farkına varanlar, sadece geçmişte yaşamış büyük sanatçılar değil. Günümüzde de modern disiplinlerin çoğu altın oranın her zaman pozitif bir etkiye sahip olmuş olduğu konusunda hemfikir. Peki bu konuda dönüşüm optimizasyonu için çıkarabileceğimiz ders nedir?

Altın oranın oldukça basit tasarım kuralı, web tasarımında da siteleri görsel olarak daha çekici bir şekilde düzenlemek ve böylece ziyaretçileri siteye daha uzun süreli bağlayabilmek için olanaklar sunar. Sayfa geneli kullanıcının gözüne hitap ediyorsa, bunun sitede yer alan ve reklamı yapılan ürünler üzerinde de olumlu etkileri olabilir. Ziyaretçinin ilgisi çekilir ve sayfa içgüdüsel olarak anlaşılır. Aynı kural, örneğin navigasyon sütunları ve düğmeler gibi tekli elemanların eklenmesinde de uygulanabilir. Resimler de planlı bir tasarım ile daha fazla ilgi uyandırabilir.

Zalando'nun web sitesi örneğinde de görüldüğü üzere, bir sitenin elemanları, belirli tasarım kurallarına bağlı olarak yerleştirilebilir. Mesela navigasyon çubuğunda maddeler sol tarafta listelenmiş ve sütun, uyumlu bir kompozisyon yaratmak için biraz geniş tutulmuş. Tanıtım resmi de gözü altın oranın üzerinde tutuyor. Hem manken hem de metin öne çıkarılmış ve konumları uyumlu olarak algılanıyor.

Zalando'nun web sitesi: 3:5 oranıyla açık ve net

Zalando'nun web sitesi: 3:5 oranıyla açık ve net

Zalando'nun ürün detayları sayfasında da hafif bir asimetri ile oynanmış: Burada elemanların kendileri değil, web sayfasının temel yapısı altın orana uyuyor. Müşteriye sunulan avantajlar, sol taraftaki bir kutuda, kolayca görülen bir alana yerleştirilmiş. Biraz daha geniş olan sağ tarafta ürün resmine, fiyatına ve harekete geçirici düğmeye odaklanılmış.

Zalando, asimetriyi bilinçli bir şekilde kullanıyor

Zalando, asimetriyi bilinçli bir şekilde kullanıyor

Zalando'nun yanı sıra Nike da altın oranı web sitesinin tasarımında başarılı bir şekilde kullanan markalar arasında. Burada iki temel faktör göze çarpıyor: Hem yapı elemanlarının aralarındaki düzenlemelerde hem de tekli elemanların kendi aralarındaki düzenlemelerde altın oran uygulanmıştır. Metin ve iki harekete geçirici düğme tanıtım resminin içine, göze hitap edecek şekilde yerleştirilmiş. Ürün resmi de başarılı bir şekilde oturtulmuş. Tanıtımın altındaki, yeni Nike ürünlerine yönlendiren öneriler kısmı ile beraber hoş bir kompozisyon oluşmuş. Bilgiler, kullanıcı için açık ve net bir şekilde sıralanmış ve tanıtım resmi istenilen vurguyu yapmış.

Nike da altın orana güvenen markalardan birisi

Nike da altın orana güvenen markalardan birisi

Yukarıdaki örneklerin de gösterdiği gibi altın orana uygun tasarımlar için kesin bir reçete yok. Önemli olan, altın oranın kişisel amaçlar için kullanılması yerine; kullanıcı için en önemli elemanları vurgulamak ve net bir estetik yapılandırma oluşturmak için kullanılmasıdır. Çünkü sadece bu şekilde altın orana göre yapılmış bir tasarım, müşterinin beğenisini kazanır ve onu alışverişe yönlendirir. Bir web sitesini bu prensip ışığında analiz etmek isterseniz, altın oranın günlük tasarımlarda kolaylıkla uygulanmasını sağlayan çeşitli tool'lar kullanabilirsiniz. Bunlardan birisi Atrise'nin Golden-Section-Tool'udur.

Altın oran, dönüşüm optimizasyonu için site tasarımlarının geliştirilebileceği ilginç bir seçenektir. Özellikle test varyantlarının oluşturulmasında çok pratik ve başarı vadeden bir yönlendirici olarak kullanılabilir.Yorum Yapın

Gerekli alanlar (*) ile işaretlenmişlerdir